Disclosure dr. A. Gothelf

  

Disclosure belangen spreker

Geen (potentiële) belangenverstrengeling

 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Bedrijfsnamen

  • Sponsoring of onderzoeksgeld
  • Honorarium of andere (financiële) vergoeding
  • Aandeelhouder
  • Andere relatie, namelijk …

 

 

  • Consultancy: Sanofi (Teaching and consultancy regarding CSCC) 
  • Onkostenvergoeding voor: ASCO 2019, EADO 2018