Disclosure dr. Haferkamp

Disclosure belangen spreker

Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Bedrijfsnamen

  • Sponsoring of onderzoeksgeld
  • Honorarium of andere (financiële) vergoeding
  • Aandeelhouder
  • Andere relatie, namelijk …

 

 

Geen